Do góry
Strona główna > Blog > Motywowanie pracowników – 8 najskuteczniejszych technik

Motywowanie pracowników – 8 najskuteczniejszych technik

2023-06-09

Wysoka motywacja do pracy to podstawa lojalności i zaangażowania pracowników w powierzone im obowiązki zawodowe. Dbanie o każdego zatrudnionego z osobna, a także czuwanie nad atmosferą panującą w zespole to jedne z najważniejszych wyzwań, którym na co dzień czoła muszą stawić osoby zajmujące się kadrami i/lub zarządzaniem przedsiębiorstwem. Jak można wpływać na motywację pracowników? Co pracownicy cenią w pracy najbardziej?

Co motywuje pracowników?

Na temat sposobów motywowania pracowników powstały już liczne prace naukowe i ogromna liczba badań. Jeśli chcesz, aby Twój pomysł na zarządzanie zespołem i dbanie o panującą w nim atmosferę podążał za najnowszymi trendami, przede wszystkim zacznij obserwować działania swojej bezpośredniej konkurencji, która prawdopodobnie prędzej czy później będzie próbowała zrekrutować Twoich pracowników.

Aby w kwestii sposobów motywowania pracowników być o krok przed konkurencją, najlepiej wsłuchać się w głosy członków własnego zespołu. Systematyczne anonimowe ankiety satysfakcji pozwolą znaleźć odpowiedź na pytanie o to, co motywuje pracowników najbardziej. Warto również tak tworzyć zespoły, aby bezpośredni przełożeni potrafili odpowiedzieć na pytanie, co poprawia zaangażowanie ich podwładnych w pracę. Liczą się zatem koleżeńskie relacje z bezpośrednim przełożonym i jego znajomość również na stopie prywatnej z kolegami z biura, którą można tworzyć niekoniecznie po godzinach, ale też w trakcie integracji podczas szkoleń czy na pracowniczych lunchach.

Znajomość sposobów motywowania pracownika może wynikać także z lektury raportów z najnowszych badań. Najlepiej sięgać zawsze po aktualne, czyli tegoroczne lub z roku ubiegłego, bo to one najlepiej odzwierciedlają aktualne trendy. Warto także śledzić media społecznościowe o profilu zawodowym (np. GoldenLine, LinkedIn), na których użytkownicy dzielą się informacjami o tym, jak pracodawcy motywują pracowników. Miej głowę otwartą na otaczającą Cię rzeczywistość zawodową, a na pewno znajdziesz wiele źródeł takich informacji i pomysłów dotyczących tego, co motywuje pracowników skutecznie.

Sposoby motywowania pracownika – najchętniej stosowane techniki

Kolejnym krokiem jest przyjrzenie się możliwym rodzajom motywowania pracowników. Podstawowy podział obejmuje motywację zewnętrzną i wewnętrzną, czyli taką, która towarzyszy nam już od dzieciństwa i obowiązuje także w miejscu pracy. Motywacja zewnętrzna dzieli się dalej na pozytywną (znacznie skuteczniejszą od negatywnej), która opiera się na nagrodach (np. premiach), i negatywną, która opiera się na karach (np. zwolnienie). Z kolei podłożem motywacji wewnętrznej jest własne poczucie spełnienia w pracy. Warto także wyróżnić motywacją materialną i niematerialną, którą buduje się odpowiednio np. premiami lub pochwałami.

Z kolei najskuteczniejsze sposoby motywowania pracowników, po które pracodawcy sięgają najczęściej, to:

 1. Systematycznie rosnące wynagrodzenie i premie.
 2. Stosowanie nagród rzeczowych pozapłacowych za osiągnięcia, np. sprezentowanie voucherów turystycznych za najwyższe wyniki sprzedaży w dziale.
 3. Opracowanie stałego systemu benefitów, najlepiej kafeteryjnego, z którego pracownik wybiera dla siebie najkorzystniejsze, np. karnet na zajęcia sportowe lub prywatną opiekę medyczną.
 4. Otwarta komunikacja, tzn. systematyczne pochwały, najlepiej codzienne, oraz szczegółowy i konstruktywny feedback.
 5. Włączanie wyróżniającego się pracownika w działania zatrudnionych na wyższych szczeblach, np. menadżerów lub team leaderów.
 6. Stosowanie jasnych zasad pracy w dobrej atmosferze i w zaufaniu do pracowników.
 7. Tworzenie szans na rozwój zawodowy poprzez możliwość uczestniczenia pracowników w szkoleniach i jasną ścieżkę drogi awansu w obrębie firmy.
 8. Możliwość dostosowania trybu pracy do potrzeb pracownika, tzn. otwartość pracodawcy na pracę zdalną i hybrydową.

Narzędzia motywowania pracowników – premie, nagrody i inne formy

Głos w sprawie tego, jakie narzędzia motywowania pracowników są najskuteczniejsze, warto oddać samym zainteresowanym. Ciekawe badania w 2022 roku przeprowadziło HRM Institute we współpracy z BNP PARIBAS i Capgemini. Badanie zatytułowane „Siła doceniania” skoncentrowało się na trzech ważnych elementach – docenianiu i radości w pracy oraz wartości feedbacku. W badaniu wzięło udział 416 osób, przy czy 90% z nich to kobiety, a 10% – mężczyźni. 62% ankietowanych pracowało hybrydowo, 23% stacjonarnie, a 15% – zdalnie.

Jak można wyczytać w raporcie z badania, docenianie w miejscu pracy jest ważne dla 99% badanych. Odpowiednio przygotowana strategia doceniania w pracy nie tylko pozwala zatrzymać w firmie najbardziej doświadczonych i najlepszych pracowników, lecz także wpływa na ich motywację do pracy (w przypadku 77% ankietowanych) i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych (58% respondentów) oraz daje poczucie, że ich praca jest dostrzegana (68% badanych).

W raporcie mowa o różnych częstotliwościach strategicznego doceniania, przy czym formalne i nieformalne docenianie na co dzień ma ogromny wpływ na satysfakcję (na poziomie od 80% do 100%), a niekoniecznie roczne premie, które odnoszą skutek tylko w maksymalnie 10%. Jak widać, pochwalenie na koniec dnia (np. za pomoc mniej doświadczonemu koledze) – o ile jest systematyczne – znaczy dla motywacji więcej niż jedna duża nagroda. Na to wskazują zresztą sami badani – raz w roku docenienia chce tylko 35% badanych, podczas gdy 57% tuż po wykonaniu zadania, a 64% – po zakończeniu projektu. Warto pamiętać, że feedback w oczach pracowników jest też formą docenienia. Ważny jest jednak sposób przekazania informacji zwrotnej – 58% badanych oczekuje szczegółowej oceny.

W badaniu „Siła doceniania” padło również pytanie o preferowany rodzaj doceniania. Odpowiedzi różniły się w zależności od płci i wieku, ale można przyjąć, że do najważniejszych form należą kolejno:

 1. Pochwały od przełożonego.
 2. Gratyfikacja finansowa (premia).
 3. Podziękowanie (w obecności całego zespołu) za wkład włożony w pracę.
 4. Podziękowanie twarzą w twarz.
 5. Voucher na udział w szkoleniu.
 6. Dodatkowy dzień wolny od pracy.
 7. Kafeteryjny system nagród/nagrody do wyboru.
 8. Voucher, np. do restauracji lub na wakacje.

Podobne wnioski płyną z badania, które również w 2022 roku przeprowadzono na zlecenie firmy Katalog Marzeń. Wynika z niego, że wręczanie prezentów pracownikom jest zdaniem 62% przejawem doceniania w pracy, a w przypadku 46% poprawia motywację do pracy. Ciekawe odpowiedzi padły po zadaniu pytań o to, jakie prezenty można uznać za skuteczny sposób motywowania pracownika.

Respondenci mieli wskazać, jakie prezenty od pracodawcy otrzymywali do tej pory i jak bardzo byli z nich zadowoleni (w skali od 1 do 6):

 1. 28% otrzymało kartę podarunkową do sklepu, którą oceniło na 4,9;
 2. 25% dostało kosz z delikatesami (słodycze, alkohol itd.) (ocena 2,9);
 3. 21% nagrodzono gadżetem firmowym z logo, co oceniono na 1,6;
 4. 15% otrzymało prezent rzeczowy (np. zegarek, biżuterię) (ocena 3,8);
 5. 8% dostało voucher na przeżycia, który oceniło średnio na 4,8;
 6. 6% nagrodzono książką, a taka nagroda cieszy się oceną 3,0.

W badaniu na zlecenie Katalogu Marzeń zapytano również o to, które z wymienionych prezentów pracownik najbardziej chciałby dostać. 66% wskazało, że prezent praktyczny (np. sprzęt elektroniczny, kartę podarunkową), 59% chciałoby otrzymać prezent relaksujący (np. voucher do SPA), a 54% – umożliwiający spędzenie czasu z najbliższymi (np. bilet rodzinny do parku rozrywki, voucher na kolację we dwoje). Takie preferencje mają swoje odzwierciedlenie w odpowiedziach na pytanie o marzenia pracowników. Wśród trzech najczęściej wymienianych znalazły się: spędzenie czasu wolnego w nowy, ciekawy sposób (65%), spędzanie więcej czasu z bliskimi i/lub rodziną (53%) oraz spokój i relaks (51%).

Jak motywować pracowników? Przykłady

Z przywołanych badań jasno wynika, że vouchery na przeżycia są prezentem, który – obok praktycznych prezentów – najskuteczniej sprawdza się do motywowania pracowników. Co ciekawe, zaledwie 8% ankietowanych zadeklarowało, że otrzymało taki upominek, choć mógłby on pozwolić na zrealizowanie wielu potrzeb i spełnienie marzeń deklarowanych przez ankietowanych, np. dotyczących spędzenia czasu z bliskimi, relaksu i doświadczenia nowego.

Bez wątpienia wszystkie te potrzeby zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy, który szuka sposobów motywowania pracownika, zaspokoją vouchery turystyczne dla pracowników. Aby wybrać ten, który rzeczywiście podziała na pracownika motywująco, zadbaj o to, aby miał długi termin realizacji. Dzięki temu nawet gdy osoba zatrudniona ma już zaplanowane tegoroczne wakacje, będzie mogła skorzystać z niego za rok, a nawet za dwa lata. Istotna jest też bogata oferta lokalizacji, w których można wykorzystać voucher, tak aby prezent pozwolił pracownikowi odpocząć w ulubiony sposób, np. aktywnie na górskim szlaku albo spokojnie na nadbałtyckiej plaży.

Jeżeli zastanawiasz się jeszcze, jak motywować pracowników, przykłady, które warto przytoczyć, to m.in. dodatkowy dzień wolny po zakończeniu projektu, wyjście zespołu na lunch lub pizzę po zrealizowanym trudnym zadaniu, karty podarunkowe jako comiesięczna nagroda za wyniki w pracy, upominki dla najbliższych, np. z okazji Dnia Dziecka, paczki świąteczne itd.

Podsumowując, przemyślane motywowanie pracowników to rzetelnie zaplanowana strategia, która ma na celu zbudowanie stabilnego i zmotywowanego zespołu. Jak pokazują badania, ważne dla osób zatrudnionych są m.in. atmosfera w pracy, jasne zasady oraz systematyczne docenianie, także na drodze otwartej komunikacji i dawania szczegółowego feedbacku. Zaangażowanie w pracę zwiększa motywacja niematerialna i materialna, zwłaszcza vouchery, które pozwalają na doświadczenie nowego, odpoczynek i spędzenie czasu z najbliższymi. Idealnie sprawdzą się zatem vouchery turystyczne!

Motywowanie pracowników – 8 najskuteczniejszych technik
Tagi: motywowanie pracowników, sposoby motywowania pracowników, sposoby motywowania pracownika, rodzaje motywowania pracowników, jak motywować pracowników przykłady, narzędzia motywowania pracowników, co motywuje pracowników,

Bądź z nami na bieżąco

Sun & Snow

Właścicielem serwisu Sun & Snow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy dla M.ST. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000318497.

Kontakt

+48 539 775 239


Pon. - Piąt.: 09:00 - 17:00


voucher@sunandsnow.pl
Sun & Snow - Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: F-Media