Do góry
Strona główna > Blog > Prezent a podatek VAT – kiedy powinno się go rozliczyć?

Prezent a podatek VAT – kiedy powinno się go rozliczyć?

2023-08-15

Firmy, które przez długi czas współpracują z rozmaitymi kontrahentami biznesowymi, niejednokrotnie oferują im rozmaite prezenty w celu podkreślenia roli ich relacji biznesowych. Niektórzy mają jednak pewne wątpliwości odnośnie właściwego rozliczania tego typu upominków. Szczegółowe porady i wskazówki prezentujemy w poniższym poradniku.

Upominki dla kontrahentów a VAT – czy to się opłaca?

Voucher dla pracownika czy inne upominki to dziś standard obowiązujący w wielu firmach. Przedsiębiorcy bardzo chętnie obdarowują prezentami także swoich kontrahentów. Upominki dla kontrahentów a VAT - ta kwestia zastanawia wielu przedsiębiorców.

Przede wszystkim należy wskazać, iż przekazywanie upominków kontrahentów może się opłacać z kilku powodów. Przede wszystkim pozwala na podtrzymywanie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi. Upominki to nieodłączny element budowania więzi, co może z kolei sprawdzić, że kontrahenci będą bardziej skłonni do kontynuowania lub poszerzenia zakresu współpracy z naszą firmą.

Przekazywanie upominków jest także świetnym sposobem na wyrażenie wdzięczności kontrahentom za ich dotychczasowe zaangażowanie i lojalność. Dla wielu osób istotna jest nie sama wartość przekazanego prezentu, tylko pamięć. Właśnie dlatego sporo firm przekazuje kontrahentom prezenty w związku ze zbliżającymi się świętami czy też z okazji urodzin bądź gdy odnoszą oni znaczące sukcesy biznesowe.

Oprócz niewątpliwych korzyści marketingowych wynikających z przekazywania upominków kontrahentom trzeba jeszcze mieć na uwadze kwestię podatku VAT. Upominki dla kontrahentów a VAT - co trzeba wiedzieć? Zacznijmy od tego, że podatek VAT (ang. Value Added Tax) to podatek od towarów i usług. Zalicza się go do najczęściej stosowanych form podatków na świecie.

Nakładany jest on na większość towarów i usług w momencie ich sprzedaży lub konsumpcji. Obowiązek uiszczania podatku VAT do urzędu skarbowego spoczywa na przedsiębiorcach spełniających odpowiednie kryteria w zakresie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Zadaniem takiego przedsiębiorcy jest rejestracja jako podatnik VAT, pobieranie daniny od klientów wraz z ceną oferowanych towarów, a następnie rozliczanie go z fiskusem.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) odpłatna dostawa towarów oznacza także przekazanie nieodpłatnie przez danego podatnika towarów, które należą do jego przedsiębiorstwa. Chodzi tutaj o:

VAT należny od przekazanych prezentów księgowanie - powyższe zapisy ustawy oznaczają zatem, że nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wtedy, gdy podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w trakcie nabywania tych towarów.

Prezent a podatek VAT – limity i wyjątki

We wspomnianej ustawie jest też informacja, że zasada dotycząca rozliczania podatku VAT nie jest stosowana wtedy, gdy:

Dodatkowym warunkiem, który musi zostać spełniony, jest to, że przekazanie musi zostać zrealizowane na cele związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Nieodpłatne przekazanie prezentów kontrahentom będzie podlegało opodatkowaniu VAT wtedy, gdy ich wartość przekracza 100 zł bądź mają one wartość powyżej 20 zł, gdy ewidencja nie jest prowadzona.

Prezent a podatek VAT – czy któraś ze stron zostanie obciążona dodatkowymi kosztami?

Przekazanie prezentu kontrahentowi a podatek dochodowy - ta kwestia frapuje wiele osób. Okazuje się, że obowiązkiem kontrahenta, który zostaje obdarowany, jest rozliczenie uzyskanego prezentu. Musi on naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy. Taki obowiązek powstaje wtedy, gdy wartość otrzymanego prezentu jest wyższa niż 200 zł. Darczyńca jest z kolei zobowiązany do tego, aby przekazać do urzędu skarbowego deklarację PIT-8AR w tej sprawie.

Inny warunek, który musi spełnić obdarowany, aby być zwolnionym z opłacania podatku dochodowego, polega na tym, iż prezent nie może mieć charakteru wystawnego ani reprezentatywnego, jednak problemem jest to, iż w przepisach nie wskazano definicja "reprezentacji". Z tego powodu najlepiej, gdy na upominku znajduje się logo bądź nazwa firmy. Dzięki temu ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości przez US będzie znacznie niższe.

Księgowanie prezentów dla kontrahentów – o czym warto pamiętać?

Jak musi wyglądać księgowanie prezentów dla kontrahentów? Wydatki, które są ponoszone w związku z zakupem upominków dla kontrahentów, w księgach rachunkowych należy wskazywać jako koszty operacyjne jednostki. Przedsiębiorcy mogą je wskazywać w rubryce "Koszty według rodzajów" (Pozostałe koszty rodzajowe - koszty reklamy lub reprezentacji). Trzeba pamiętać o tym, iż istotne jest wskazanie osobnych kwot związanych z wydatkami na reklamę i reprezentację. Wynika to z tego, iż kosztów reprezentacji nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu, a koszty reklamowe - tak.

W przypadku zaliczenia upominków, np. voucherów z logo firmy, jako koszty reklamy, można ująć je jako koszty uzyskania przychodu. Upominki wręczane kontrahentom, które są jedynie kosztami reprezentacyjnymi (np. z racji tego, iż nie posiadają logotypu firmy darczyńcy), nie mogą być uwzględnione w rachunku podatkowym.

Ewidencja obdarowanych

Prezent a podatek VAT to nie wszystko. Ważne jest też prowadzenie wcześniej wspomnianej ewidencji. W przepisach podatkowych nie znajdują się dokładne wytyczne, co powinna zawierać taka ewidencja. Podatnicy mają w tym względzie sporą dowolność.

W ewidencji wskazujemy tych obdarowanych, którzy otrzymali prezenty o małej wartości, dlatego przekazane im towary nie stanowią dostawy towarów, a zatem nie są opodatkowane VAT. W takiej ewidencji powinniśmy zatem wskazać imię i nazwisko osoby obdarowanej oraz jej numer NIP.

Prezenty dla kontrahentów a odliczenie VAT – jaką kwotę można odliczyć?

W przypadku, gdy zakup prezentów dla kontrahentów wiązał się z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, wówczas podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego podczas zakupu prezentów. To, jaką kwotę można odliczyć, uzależnione jest od stawki podatku dla danej kategorii towarów.

Prezent a podatek VAT – kiedy powinno się go rozliczyć?
Tagi: voucher dla pracownika, voucher a podatek, podarunek i podatki, podatek vat,

Bądź z nami na bieżąco

Sun & Snow

Właścicielem serwisu Sun & Snow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy dla M.ST. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000318497.

Kontakt

+48 539 775 239


Pon. - Piąt.: 09:00 - 17:00


voucher@sunandsnow.pl
Sun & Snow - Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: F-Media