Do góry
Strona główna > Blog > Work-life balance – 10 wskazówek, jak odnaleźć balans między pracą a życiem prywatnym

Work-life balance – 10 wskazówek, jak odnaleźć balans między pracą a życiem prywatnym

2023-08-30

Work-life-balance, to pojęcie oznaczające równowagę między pracą, a życiem osobistym. Sprowadza się ona do efektywnego pogodzenia swojej aktywności zawodowej z życiem rodzinnym i towarzyskim. Obecnie tempo życia i liczba obowiązków wielu młodych ludzi jest tak duża, że utrzymanie równowagi między pracą a życiem osobistym wcale nie jest takie proste. W poniższym artykule przedstawiamy szereg wskazówek, jak odnaleźć balans między pracą a życiem prywatnym.

Work life balance – historia

Historia koncepcji work-life-balance sięga lat 70. XX wieku. Idea ta została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii i miała na celu rozwiązanie ówczesnych problemów społecznych z pracoholizmem i wypaleniem zawodowym na czele. Inicjatywę stworzyli pracownicy dużych globalnych korporacji.

Wzrost gospodarczy sprawił, że ich życie zawodowe zaczęło znacząco się zmieniać, dlatego mieli coraz mniej czasu dla swoich bliskich czy też na hobby. Nadmiar obowiązków w niektórych przypadkach skutkował nawet całkowitą degradacją relacji z rodziną czy przyjaciółmi, dlatego też postanowili, że zaprotestują i zażądali oddzielenia obowiązków zawodowych od ich życia prywatnego.

Dzięki ówczesnemu uporowi pracowników również pracodawcy dostrzegli, że zbyt duża liczba obowiązków oraz za długi czas pracy przyczynia się do tego, że wydajność pracowników spada oraz są oni zdecydowanie mniej zmotywowani do wykonywania swoich zawodowych obowiązków. W ten sposób zrodziła się właśnie koncepcja work-life-balance.

Definicja work life balance

Work-life-balance to określenie dla idei, która sprowadza się do efektywnego łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Chodzi o to, by efektywnie zarządzać czasem w celu osiągnięcia stanu równowagi między życiem zawodowym a sferą prywatną. Koncepcja ta wskazuje, że praca nie powinna być celem samym w sobie, a niezwykle ważne dla każdego człowieka powinno być pielęgnowanie relacji z bliskimi, aktywność fizyczna, hobby i wypoczynek.

Zapewnienie balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym skutkuje tym, iż człowiek jest wypoczęty, bardziej zmotywowany do codziennej pracy a także cieszy się lepszym zdrowiem. Równowaga ta prowadzi do tego, iż pracodawca może lepiej wykorzystać potencjał danego pracownika, co również skutkuje tym, iż jest on bardziej wydajny.

Z roku na rok coraz więcej firm dostrzega ogromne korzyści, jakie wiążą się z implementacji koncepcji work-life-balance. Dla przykładu: szwedzka Toyota skróciła czas pracy z 8 do 6 godzin dziennie, zaś brytyjska Intrepid Camera skróciła tydzień pracy z 5 do 4 dni. Tego typu decyzje wcale nie przełożyły się na mniejsze wyniki finansowe - wręcz przeciwnie. Dzięki tym zmianom pracownicy stali się lepiej zmotywowani i bardziej zadowoleni ze swojego miejsca pracy.

Krótszy czas pracy to nie jedyny element idei work-life-balance. Koncepcja ta sprowadza się także do tego, iż pracodawcy oferują swoim pracownikom elastyczne godziny pracy - ważne jest to, by wywiązywali się z wytyczonych zadań. Aby koncepcja mogła zostać wdrożona, istotna jest doskonała organizacja pracy oraz efektywny podział obowiązków. Przełożeni muszą także dbać o to, by praca pozwalała zatrudnionym osobom na osiąganie ich celów zawodowych a także by zakres obowiązków był dostosowany do ich umiejętności. W efekcie pracownicy są usatysfakcjonowani ze swojej pracy, co skutkuje wzrostem efektywności.

Elementem wprowadzania koncepcji work-life-balance może być także oferowanie pracownikom voucherów, które mogą z kolei przeznaczyć na pobyt w apartamentach podczas urlopu letniego.

Work life balance w Polsce – co zmieniło się od kwietnia 2023?

Jak wygląda koncepcja work-life-balance w Polsce? Warto wiedzieć, że od 26 kwietnia 2023 roku weszły w naszym kraju w życie przepisy unijnej dyrektywy work-life-balce oraz dotyczącej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Dzięki tym rozwiązaniom prawnym sytuacja pracowników dążących do wdrożenia koncepcji work-life-balance w praktyce znacząco się poprawiła.

Jedna ze zmian zawartych we wspomnianych przepisach dotyczy wprowadzenia zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Będzie ono mogło trwać 2 dni bądź 16 godzin w roku kalendarzowym. Prawo do skorzystania ze zwolnienia przysługuje w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą bądź wypadkiem. Pracownikom za czas tego zwolnienia przysługuje prawo do połowy wynagrodzenia obliczanego jak w przypadku stawki za urlop wypoczynkowy.

Kolejna nowość to zagwarantowanie pracownikowi, który wykonywał pracę przez co najmniej pół roku, prawa do wystąpienia o zmianę rodzaju umowy o pracę na czas nieokreślony bądź o bardziej przewidywalne lub bezpieczne warunki pracy. Dodatkowo, pracownik musi otrzymać od pracodawcy pisemną odpowiedź na taki wniosek wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

Nowe przepisy wprowadzają też bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni - prawo do wzięcia takiego urlopu przysługiwało będzie pracownikom, którzy muszą zapewnić osobistą opiekę członkowi rodziny bądź osobie, które przebywa z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

Istotna korzystna zmiana dla pracowników dotyczy też przerw w pracy. W przypadku, gdy czas pracy przekroczy 9 godzin, wówczas pracownik będzie miał prawo do odbycia drugiej przerwy trwającej również 15 minut. Z kolei ci, którzy pracują nieprzerwanie przez 16 godzin, zyskają trzecią przerwę, także trwającą minimum 15 minut.

Oprócz powyższych udogodnień wynikających z przepisów prawa pracodawcy niejednokrotnie oferują także vouchery dla pracowników. Taki podarunek stanowi świetny sposób na podziękowanie za codzienną, ciężką pracę i przyczynianie się do dobrych wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Work life balance – urlop rodzicielski i inne zmiany

Bardzo istotne zmiany w kontekście dyrektywy work-life-balance dotyczą też urlopu rodzicielskiego. Mianowicie: czas trwania urlopu rodzicielskiego został wydłużony aż o 9 tygodni - z 32 do 41 w przypadku urodzenia jednego dziecka. Z kolei w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka urlop wydłużył się do 43 tygodni z 34. Dodatkowe 9 dni urlopy przysługuje jednemu z rodziców.

Dodatkowo, w ramach urlopu rodzicielskiego wprowadzono nieprzenoszalną część tego urlopu - po 9 tygodni dla każdego z rodziców. Oznacza to, że oboje rodzice w pierwszym okresie po narodzinach dziecka mogą sprawować nad nim opiekę wspólnie, co stanowi ogromne udogodnienie.

Work life balance – przykłady użycia

Koncepcja work-life-balance może być używana poprzez:

Work-life balance
Tagi: work life balance, praca, praca zdalna,

Bądź z nami na bieżąco

Sun & Snow

Właścicielem serwisu Sun & Snow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy dla M.ST. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000318497.

Kontakt

+48 539 775 239


Pon. - Piąt.: 09:00 - 17:00


voucher@sunandsnow.pl
Sun & Snow - Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: F-Media