Do góry
Strona główna > KLAUZULA INFORMACYJNA dot. zapisu na newsletter

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. zapisu na newsletter

 1. Administratorem danych osobowych Sun&Snow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-362), ul. Gałczyńskiego 4
 2. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail zgoda@sunandsnow.pl
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu wysyłki treści marketingowych w postaci newsletteru (zawierającego w szczególności informacje o produktach i usługach Grupy Sun&Snow) pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku zapisania się do newsletteru W przypadku zapisania się do newsletteru w celu jego otrzymywania, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wysyłki newsletteru.
 6. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają pracownicy i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
 7. Okresy przechowywania danych osobowych Użytkowników są następujące: Dane udostępnione w celach marketingowych tj. wysyłki newsletteru będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przesyłanie treści marketingowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: zgoda@sunandsnow.pl poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści newsletteru; Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki treści marketingowych, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • w przypadku, w którym dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Bądź z nami na bieżąco

Sun & Snow

Właścicielem serwisu Sun & Snow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy dla M.ST. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000318497.

Kontakt

+48 539 775 239


Pon. - Piąt.: 09:00 - 17:00


voucher@sunandsnow.pl
Sun & Snow - Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: F-Media